5625825630      
 
 à¸šà¸£à¸´à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¹ƒà¸«à¹‰à¸„ำปรึกษา 
1. ให้คำปรึกษาทางด้านงานวิจัยเชิงสำรวจแก่ผู้ที่สนใจและนักศึกษาทั่วไป
2. บริการด้านวิจัยเชิงสำรวจทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป
3. บริการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางโทรศัพท์ด้วยหน่วยตัวอย่างหลักครอบคลุมทั่วประเทศ มากกว่า 138,130 หน่วยตัวอย่าง
4. บริการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยภาคสนามทั่วประเทศ
5. บริการบันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงสำรวจ

*ไม่รับวิเคราะห์วิทยานิพนธ์

 à¸›à¸à¸´à¸—ินกิจกรรม 
มกราคม 2562
อา จ อ พ พฤ ศ ส
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
วันที่ปัจจุบัน
 à¸ªà¸–ิติ 
world  Online
0
today  à¸œà¸¹à¹‰à¹€à¸‚้าชมวันนี้
0
yesterday  à¸œà¸¹à¹‰à¹€à¸‚้าชมเมื่อวาน
0
week  à¸œà¸¹à¹‰à¹€à¸‚้าชมเดือนนี้
0
lweek  à¸œà¸¹à¹‰à¹€à¸‚้าชมเดือนที่แล้ว
0
month  à¸œà¸¹à¹‰à¹€à¸‚้าชมปีนี้
0
all  à¸œà¸¹à¹‰à¹€à¸‚้าชมทั้งหมด
3,000
Your IP: 13.57.19.169
Now: 2019-01-28 10:40:29
 à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸‡à¸²à¸™à¸­à¸˜à¸´à¸à¸²à¸£à¸šà¸”ี 
Copyright © 2012. All Rights Reserved.nidapoll.nida.ac.t925-594-9550

Back to Top